El passat dimarts 7 de novembre, l’AMTU (Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà), amb la col·laboració del CENIT i Jesús Andreo (expert jurídic del projecte), han presentat a Mataró la guia BusVALUA@AMTU. La guia desenvolupada estableix un seguit de criteris que van més enllà del cost d’explotació, com ara la qualitat, adaptació tecnològica, risc, etc., els quals permeten avaluar quin és el model de gestió de bus urbà més adient per a cada cas en concret.

A petició de l’Ajuntament de Mataró, primer municipi d’aplicació, s’ha realitzat l’estudi tenint en compte diferents alternatives que han anat des d’una gestió directa del servei fins a diferents casos de gestió indirecta tenint en compte varis nivells de transferència de risc associat i la propietat dels mitjans del servei.

La opció recomanada ha resultat l’alternativa que contempla una concessió amb transferència del risc operacional i propietat dels mitjans privada, és a dir, cas en que l’operador privat assumeix tots els riscos relatius a la operació del servei així com la propietat dels vehicles per a produir-lo.

Enllaços:

http://m1tv.xiptv.cat/24-hores-maresme-noticies/capitol/la-gestio-del-servei-de-mataro-bus-s-hauria-de-fer-a-traves-d-un-operador-privat-amb-flota-propia

http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20171107/432701100108/mataro-bus-estudio-desaconseja-municipalizacion-apuesta-privatizacion-flota.html

http://www.elperiodico.com/es/mataro/20171107/un-estudio-propone-externalizar-totalmente-la-gestion-del-mataro-bus-6408480

http://www.mataro.cat/web/static/sites/default/contingut/noticia/2017/11/13739_estudi_AMTU_gestio_Mataro_Bus.html

https://www.amtu.cat/notes/1884-l-amtu-crea-la-guia-busvalua-que-permet-avaluar-quin-es-el-model-de-gestio-de-bus-urba-mes-adient-per-a-cada-municipi

http://www.capgros.com/mataro/mobilitat/un-estudi-descarta-que-l-ajuntament-gestioni-directament-mataro-bus_711756_102.html?utm_source=SOCIAL&utm_medium=TWITTER&utm_content=TUITS&utm_campaign=CAPGROS

 

Share This