El proper 27 de març es presentarà el “Llibre Blanc de la Distribució Urbana de la Mercaderia”, elaborat pel CENIT, dins de la Jornada “Els reptes de la DUM”, organitzada per l’Autoritat del Transport Metropolità. Per encàrrec de l’ATM, i amb la col·laboració del Catalonia Clúster, el CENIT ha elaborat un manual amb l’objectiu final que els tècnics, gestors i planificadors involucrats en la distribució urbana de mercaderies DUM disposin de solucions potencials que permetin mitigar els efectes dels vehicles de mercaderies en les ciutats i ajudar a dissenyar i planificar millors solucions per a una DUM més eficient i sostenible. El llibre fa un repàs exhaustiu de les diferents solucions innovadores per millorar la distribució urbana de la darrera milla, amb exemples concrets, per finalment definir una guia que permeti als municipis definir les mesures de DUM més adients al seu territori.

Share This