El passat 30 de gener, Francisca Rosell, cap de projectes del CENIT, va presentar l’estudi “Potenciació del transport multimodal al Corredor del Mediterrani des de la implementació de models multi-client i multi-producte eficients” a la Jornada de treball del Comitè de Serveis Multimodals (CSM).

Al juliol de 2017,  davant de representants del Govern, organitzacions empresarials i sindicals, partits polítics, universitats, col·legis professionals, associacions municipalistes i centres tecnològics, va ser presentat el Pacte Nacional per a la Indústria. L’estratègia i les accions de l’esmentat pacte s’han organitzat en sis grups de treball, un dels quals és infraestructura i energia. I dintre d’aquest grup es planteja impulsar els treballs de la Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani, i més concretament, analitzar les necessitats quant a transport en les diferents activitats econòmiques per tal que es pugui créixer en importacions i exportacions.

Seguint aquesta línia, des del Departament d’Empresa i Coneixement es contracta al CENIT per portar a terme aquest estudi, amb l’objectiu de potenciar el transport multimodal en el Corredor del Mediterrani. Per això es busca identificar els sectors empresarials a qui pugui beneficiar l’ús del transport multimodal i es proposen incentius per als sectors menys avesats a l’ús del ferrocarril. Es complementa amb una definició d’estratègia i l’orientació d’un model de negoci que faciliti les relacions entre carregadors, operadors i transportistes, enfocat a sistemes multimodals i multiclient on el transport ferroviari formi part de la cadena de transport.

Share This